A Gazdasági Versenyhivatal (továbbiakban: GVH vagy Versenyhivatal) egyik fő feladata, hogy biztosítsa a piaci versenyt és hatékonyan fellépjen a különböző összefonódások (úgynevezett kartellek) ellen. Ilyen kartellek legtöbbször azért jönnek létre, hogy kiszorítsanak más versenytársakat, legjobb eszközük minderre pedig az árak olyan alacsony szinten való meghatározása, amellyel más vállalkozások már nem tudnak lépést tartani.  

Hasonló okból több bejelentés is érkezett a GVH-hoz. A tégla-, áthidaló- és válaszfal termékek beszerzése sok gondot jelent az építtetők számára, amelyet egy igen erőteljes áremelkedés, „gyártói egyeduralkodás” az említett piacon, illetve termékhiány okozhat.

A problémák okainak feltárására a GVH gyorsított ágazati vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) indított, amelynek első lépése a tégla és egyéb falazóelemeket gyártó és nagykereskedő vállalkozásoknál lefolytatott helyszíni szemle. A vizsgálat keretében egy ágazat vagy piac versenyfolyamataival kapcsolatos, általános tájékozódásra van lehetősége a Versenyhivatalnak. A cél, hogy felmérje és elemezze „az egyes piacok működését, a piaci folyamatokat és a piaci trendek alakulását, illetve egyes – több ágazatban vagy valamely ágazat meghatározott részében alkalmazott – piaci gyakorlatokat, továbbá ezeknek a versenyre és az üzletfelekre, így különösen a végső üzletfelekre gyakorolt hatását.” A GVH eszköztárában nyilvános információk, valamint önkéntes válaszadáson alapuló adatgyűjtés, szükség esetén külső szakértő vagy tanácsadó bevonása áll rendelkezésre a vizsgálat során.

A GVH egyik feladata a verseny „tisztaságának” feltárása. Ennek keretében áttekinti a kerámia falazóelemek felhasználási területeit, a piaci kínálatot, valamint a piaci szereplők által alkalmazott egyes üzleti feltételeket (főként az árakat) is. Az eljárás jelentéssel zárul, amely egy hónap alatt készül majd el, de kétszer egy-egy hónappal – indokolt esetben – meg is hosszabbítható. A jelentés egy későbbi eljárás (például versenyfelügyeleti eljárás) alapjául is szolgálhat. Ha a vizsgálat olyan piaci zavart jelez, amely versenyfelügyeleti eljárással sem orvosolható, a GVH tájékoztatja az Országgyűlés feladatkörrel rendelkező bizottságát, illetve a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztert vagy hatóságot, kötelező erővel nem rendelkező nyilvános ajánlást adhat ki, de akár jogszabály megalkotását vagy módosítását is kezdeményezheti az arra jogosult szerveknél.

A vizsgálat lefolytatásához szükséges bírói engedélyt akár egy nap alatt is kiállíthatják a bíróságok, így Magyarország Kormánya ebben az eljárásban is a költséghatékonyságot és a gyorsaságot tartotta szem előtt, amikor bővítette a GVH eszköztárát az építőipari piacon tapasztalható problémák kezelésére.

Forrás: