Magyarország Kormánya olyan kormányzati terveket dolgozott ki, amelyek megfékezik az építőipari alapanyagok jelentős drágulását. A tervek pedig már jogszabályok formájában[1] is megjelentek.

Meghatározásra kerültek azon nyersanyagok és termékek (ilyen például a kavics, sóder, habarcsok, betonok), amelyek az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségűek. A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt építőanyagokat csak úgy lehet Magyarországról külföldre értékesíteni vagy kivinni, ha az bejelentésre kerül a belgazdaságért felelős miniszternek[2], valamint a bejelentés tudomásulvételét írásban visszaigazolják. Mindezen szabályok a tranzitforgalom keretében átszállított építőanyagokra azonban nem vonatkoznak.  

A bejelentést írásban, magyar nyelven kell megtennie az építőanyagokat értékesítő vagy külföldre kivinni szándékozó személynek. A személyes adatokon kívül tartalmaznia kell az építőanyag megnevezését, mennyiségi mutatóit, szerződésben meghatározott árát vagy szerződés hiányában az aktuális piaci értékét. Kivitel esetén a szállítást végző jármű adatait és a határátlépés tervezett helyét is meg kell jelölni. A bejelentéshez formanyomtatvány áll rendelkezésre, amelyhez egyéb okiratokat (például értékesítésre vonatkozó szerződés, szállításáról szóló szerződés) is csatolni szükséges.   

A bejelentést első körben a belgazdaságért felelős miniszter ellenőrzi formai szempontok szerint, majd az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter vizsgálja meg, hogy nincs-e akadálya a külföldre történő kivitelnek, értékesítésnek (például nem veszélyezteti-e a közellátást, vagy jelent-e kockázatot az építőipari ellátásbiztonságra). Akadály fennállta esetén az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter jelzi, hogy élni kíván a Magyar Államot megillető, az értékesítéshez kapcsolódó elővásárlási, vagy a kivitelhez kapcsolódó vételi jogával.

A bejelentés vizsgálata alatt a Magyar Államot megillető elővásárlási vagy vételi jog gyakorlása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) útján történik. Vételi jognál további követelményként jelenik meg, hogy a bejelentő saját felhasználás céljából a saját, külföldön lévő telephelyére tervezze kiszállítani az építőanyagot.

A bejelentő és a Vagyonkezelő közötti megállapodás hiányában az építőanyag aktuális piaci értékének megfelelő összeg kerül megfizetésre a kivitel során. Ezt követően az építőanyag a világhálón elérhető informatikai, elektronikus aukciós rendszeren keresztül kerül értékesítésre, amelyet kizárólag olyan személy vásárolhat meg, aki (amely) azt Magyarországon használja fel meghatározott célokra (például kritikus infrastruktúrák létesítésére, kormányzati népesedéspolitikai és szociális célokra). Az árverés sikertelensége esetén a Vagyonkezelő a helyi önkormányzatokra ruházhatja át ingyenesen az építőanyagot feladataik elősegítése érdekében.

Az építőanyagok kivitelét a határátkelőhelyeken is ellenőrzik, a bejelentést megkerülőkre a lefoglalás mellett komoly pénzbírságot is kiszabhatnak.

A 403/2021. (VII. 8.) Kormányrendeletben nevesített esetekben bejelentési kötelezettség áll fenn az állami adó- és vámhatóság felé meghatározott építőipari nyersanyagok és termékek (például tűzálló cementek, furnérlap) kapcsán.  

Forrás:

  • A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 
  • A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

[1] A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 

A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet

[2] 2021-ben az innovációért és technológiáért felelős miniszter