A gazdasági verseny tisztasága és szabadsága az Alaptörvény által védett értékek, melyeknek érvényesülése érdekében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke évente beszámol az Országgyűlésnek a hatóság tevékenységéről és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (versenytörvény) alkalmazásával összefüggő tapasztalatairól. Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága idén június 8-án fogadta el a versenyhatóság 2020. évi beszámolóját (a továbbiakban: Beszámoló). Tavaly április 15-e óta a GVH elnöki tisztségét Rigó Csaba Balázs látja el, így a Beszámoló a múlt évben lezajlott korszakváltás eredményeit is tükrözi. A GVH a verseny tisztaságának védelmére, a versenykultúra fejlesztésére, valamint az állampolgárok fogyasztói jólétének növelésére törekszik, kiemelt figyelemmel a sérülékeny fogyasztói csoportok (gyermekek, nyugdíjasok, betegek) érdekeire. E célok megvalósításáért a hatóság felülvizsgálta és módosította a középtávú intézményi stratégiáját annak érdekében, hogy a GVH modern, nemzeti intézménnyé váljon, amely képes hatékonyan reagálni a fogyasztókat és a vállalkozásokat érő változásokra.

A 2020-ban kitűzött új stratégiai célok közül kiemelt jelentőséget kapott a digitalizáció és a zöld hatóság kialakítása. A világjárvány idejére megtörtént a biztonságos otthoni munkavégzés informatikai körülményeinek megteremtése, sor került a munkatársak részére az elektronikus aláírások kiterjesztésére, az elektronikus ügyintézés körének növelésére. A zöld hivatali stratégia elfogadása 2021-ben várható.

Az ágazati tapasztalatok közül az energiapiacok kapcsán a Beszámoló kiemeli, hogy 2020-ban is megfigyelhető volt a 2010-es évek óta tartó globális trend, melynek értelmében az energiapiacokhoz kapcsolódó szabályozói programok elsődlegesen az éghajlatvédelmi és klímapolitikai célokból fakadnak. A GVH álláspontja szerint a megújuló-energia termelőegységek térnyerése az energiapiac egyes szegmenseiben átrendeződést fog eredményezni. A GVH vélelmezi, hogy a megújuló-energia termelő létesítmények számának növekedése kedvező hatást fog gyakorolni a végfelhasználói árakra. A Beszámoló szerint Magyarországon 2020-ban az energiaszektor tranzakcióinak fokozódása volt megfigyelhető, a GVH négy energiapiaci fúziót hagyott jóvá. 

Az építőipari alapanyagok közül az éves Beszámoló kiemelten foglalkozik a cementtel, illetve a hazai cementpiaccal, amely oligopol piacnak számít, ezért kifejezetten magas az átláthatósága. Ennek következménye, hogy a kevés piaci szereplő növelheti a vállalkozások kölcsönös függőségét, ezzel csökkentve a verseny intenzitását. A GVH számos panaszeljárásban vizsgálta egyes építőipari alapanyagok forgalmazásának piaci viszonyait. A hatóság 2020-ban összeségében 9%-kal több eljárást folytatott le az előző évhez képest, számokban kifejezve 106 eljárást zárt le.

A 2020-as évben a GVH aktívan hozzájárult a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet gazdasági kárainak enyhítéséhez és a magyar gazdaság újraindításához azzal, hogy 150 millió forint egyszeri megtakarítást visszautalt a központi költségvetésbe. A világjárványra tekintettel a GVH felülvizsgálta eljárási prioritásait. Céllá vált a járványhelyzetből fakadó jogsértések hatékony feltárása, és a COVID–19 járvánnyal összefüggő vertikális megállapodások, illetve a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmába ütköző magatartások vizsgálata.

A Beszámoló elektronikus formában a https://gvh.hu/gvh/orszaggyulesi_beszamolok oldalon érhető el.

Forrás: