Az Európai Bizottság által 2020 márciusában elfogadott A tisztább és versenyképesebb Európát szolgáló, körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv (a továbbiakban: cselekvési terv) segítséget nyújt az Európai zöld megállapodásban foglaltak eléréséhez. A cselekvési terv célja egy olyan termékpolitikai keret megalkotása, amely a fenntartható termékek, szolgáltatások és üzleti modellek létrehozását ösztönzi, valamint a fogyasztási szokások átalakítása révén a hulladékkeletkezést csökkenti.

A cselekvési terv a legtöbb erőforrást felhasználó, kulcsfontosságú termék-értékláncokra fókuszál, úgymint az elektronika és infokommunikációs technológiák (IKT), akkumulátorok és járművek, csomagolás, műanyagok, textiltermékek, építőipar és épületek, továbbá élelmiszerek, víz és tápanyagok.

Az Európai Unió egyik legdinamikusabban növekvő hulladéktípusa az elektromos és elektronikus berendezések, évi 2%-os növekedési rátával. Az e-hulladék vagy másnéven elektronikai hulladék a használat után kidobásra ítélt elektromos és elektronikai berendezéseket jelenti, ide tartoznak a nagy háztartási készülékek (például mosógép, villanytűzhely stb.), az IT- (például laptopok, nyomtatók stb.) és fogyasztói berendezések, a szolárpanelek (például videokamerák, fénycsövek stb.), továbbá a háztartási kisgépek (például porszívók, kenyérpirítók stb.). A nagy mennyiségű e-hulladékkeletkezés ellenére a becslések szerint a hulladéktípus kevesebb, mint 40%-a kerül újrahasznosításra, a maradék vegyes hulladékként végzi.

A cselekvési terv prioritásai között szerepel az elektronikai hulladékok csökkentése. A Bizottság által előterjesztett Körforgásos elektronikai kezdeményezés (a továbbiakban: Kezdeményezés) a termékek élettartamának meghosszabbítására irányul. A Kezdeményezés az alábbi szabályozási intézkedéseket tartalmazza az energiahatékony, tartós, javítható, korszerűsíthető, karbantartható, újrafelhasználható- és feldolgozható eszköztervezés érdekében: 

  • a javításhoz, frissítéshez való jog biztosítására, az eszközök töltőire, valamint a töltőkábelek tartósságára vonatkozó intézkedéseket, 
  • az e-hulladékgyűjtésnek és a -kezelésnek a javítására irányuló intézkedéseket, továbbá
  • az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagainak korlátozására vonatkozó szabályok felülvizsgálatát.

Az elektronikus és elektromos hulladékokra, a hulladéktípus kezelésére kiemelt figyelmet kell fordítanunk tekintettel arra, hogy a gyártás jóval meghaladja az újrahasznosítás mértékét, az eldobott és nem megfelelően kezelt e-hulladékok pedig potenciálisan környezetszennyező káros anyagokat tartalmaznak.

Forrás:

  • A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A Tisztább És Versenyképesebb Európát Szolgáló, Körforgásos Gazdaságra Vonatkozó Új Cselekvési Terv, Brüsszel, 2020.3.11.