Magyarország Kormánya határozat formájában (1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozata) fogadta el az építésgazdaság középtávú stratégiáját és intézkedési tervét (továbbiakban: stratégia), amelyben az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését tűzte ki céljául. A stratégia 19 pontból áll és teljes koordinációt kíván a kormányzat szereplőitől, így feladatokat határoz meg a miniszterelnökséget, a pénzügyminisztériumot, az innovációs és technológiai minisztériumot vezető, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter részére. A stratégia összhangban áll a Gazdaság-újraindítási Akciótervvel, célja továbbá a koronavírus-járvány okozta nehézségek leküzdése. A célok az építőipari szereplők teljesítményének növelésével, az épített környezet minőségi fejlesztésével, az építéságazat hatékonyságával, a termelékenység-javulással, a stabilitással, illetve mindezek által a magyar munkahelyek és a családok életszínvonalának megtartásával valósulhatnak meg.

A stratégia az erőforrás-, költség- és időhatékonyság javításának jegyében meghatározott beruházásoknál Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv alkalmazását és teljesülésének ellenőrzését javasolja. Javaslatot fogalmaz meg továbbá egy, a Kormány által meghatározott kivitelezési értéket meghaladó állami beruházások esetén kötelező, a közbeszerzési eljárások megindítását megelőző előzetes költségbecslés realitásvizsgálati folyamatának és a beruházások kockázati besorolását biztosító szakvélemény bevezetésének lehetőségére. A transzparencia jegyében Építőipari Tételes Referencia Költségadatbázis kerül bevezetésre 2023-tól.

A stratégia javasolja a Szentendrén található Nemzeti Mintaház Park – mint demonstrációs helyszín – továbbfejlesztését, mely az építtetők és épülethasználók olyan fóruma lenne, ahol építési technológiákat, termékeket, eljárásokat, mintaértékű és másolható megoldásokat, terveket ismertethetnének meg egymással. A fejlesztés céljaira 1,8 milliárd forint forrás kerül biztosításra. A hazánkban forgalomba és beépítésre kerülő cement és mész termékek független minőségellenőrzésére és gyártástanúsítására a stratégia az ÉMI Nonprofit Kft.-t jelöli ki. A vizsgálatok lefolytatására és laboratórium-fejlesztésre 9,27 milliárd forint kerül elkülönítésre. 

A stratégia olyan területek „feltárását” és megnyitását javasolja, amelyek esetén a bányászati vagy környezetvédelmi engedély már rendelkezésre áll, de a bányanyitás és kitermelés bizonyos korlátozó tényező(k) miatt nem kezdhető meg. Az építési-bontási hulladékok újrahasznosítási arányának javítása érdekében újrahasznosító regionális központok létrehozásáról született döntés.

Mindemellett olyan modern központi adat- és információtár kialakítása szükséges, amely az építési termékek műszaki információinak, teljesítményének és szabályozási dokumentumainak egységes, bárhol történő hozzáférését biztosítja, továbbá amelynél nélkülözhetetlen a szállítói (forgalmazói) termékinformációs adatlap és a kapcsolódó egységes, intelligens és elektronikus szállítólevél bevezetése a termékek egységes azonosítása mellett.

Az építőipari ágazatban speciális biztosítási szerződésként építőipari tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői, valamint kivitelezői általános szakmai felelősségbiztosítás bevezetésének vizsgálatára tesz javaslatot a stratégia, mely az építési kivitelezések beruházóinak, építtetőinek és az épülethasználóknak a kockázatcsökkentését célozná.  A stratégia 2021–2023 közötti futamideje alatt 24 milliárd forint forrás kerül biztosításra az „ÉPÍTŐ ágazati technológiai korszerűsítést, kapacitásbővítését és kompetencia-fejlesztését célzó támogatási program” folytatására, valamint az ágazati szereplők értéklánc-mentén történő integrációját támogató, a duális képzési programokban való részvételre és az ágazat digitalizációját célzó fejlesztésekre. 

Forrás:

  • A Kormány az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről szóló 1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozata