Teljesen átalakult a településtervezéssel összefüggő jogszabályok rendszere. A 2021. évi XXXIX. törvény paradigmaváltást hozott a helyi építési szabályzatok megalkotásának folyamatában: több, mint harminc törvényt módosított úgy, hogy a kivitelezés feltételeit befolyásoló fontos előírásokat is érintett. Ezt követően több, mint hatvan kormányrendelet is átalakult: egyebek mellett változott az OTÉK jelentős része, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a régi Településrendezési kódex) helyét is új jogszabály veszi át. Az új rendelkezések döntő részben azonnal alkalmazandók, illetve egyes esetekben átmenti rendelkezések születtek.áltozott az OTÉK jelentős része, valamint a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a régi Településrendezési kódex) helyét is új jogszabály veszi át. Az új rendelkezések döntő részben azonnal alkalmazandók, illetve egyes esetekben átmenti rendelkezések születtek.

Nagy kihívás ez a változások által leginkább érintett tervezők, települési főépítészek, településrendezésért felelős munkatársak, önkormányzati és hatósági ügyintézők, valamint az ilyen ügyekkel is foglalkozó jogászok, ügyvédek számára. 

Az Építésijog.hu konferenciája lehetőséget kínál arra, hogy a szakemberek átlássák a legfontosabb változásokat, és így már az új előírásoknak megfelelően tudják a tevékenységüket végezni, beruházásaikat tervezni.

További részletek az alábbi linken érhetők el:

https://artifexkiado.hu/termek-cikk/telepulesrendezesi-es-epitesugyi-valtozasok-2021