A GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont „Innovációk a fenntartható építésgazdaságban” címmel pályázatot hirdet az egyetemi és doktori képzésben részt vevő hallgatók számára.

A fejlett gazdaságokban a termelékenység növekedésének nagy részét napjainkban az innováció vezérli. Ahhoz, hogy egy vállalkozás versenyben tudjon maradni, innovációs fejlesztéseket ajánlott végeznie. Az innováció gazdaságra gyakorolt hatása egyre fokozódik, kulcsfontosságú szerepet játszva a minőségi munkahelyteremtésben, a környezetbarátabb társadalom megvalósításában, az életminőség javításban, valamint a vállalatok versenyképességének fokozásában. A hazai építőiparban tevékenységet végző vállalatok versenyelőnyének megőrzése céljából szükséges az építőipari innovációs trendek nyomon követése, hazai gyakorlatba való átültetése és nem utolsó sorban hazai új megoldások kimunkálása.

A pályázat célja, hogy a pályázaton részt vevő hallgatók három fős csapatokban – egy magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság bevonásával – innovációs építésgazdasági javaslatot dolgozzanak ki, valamint ehhez kapcsolódó üzleti tervet nyújtsanak be innovációs javaslatuk gyakorlati alkalmazhatóságáról és megvalósításáról (a továbbiakban: Projektterv).

A Projektterv célja olyan zöld építésgazdasági termék, alapanyag, technológia, eljárás vagy módszer kimunkálása és hazai gazdasági alkalmazhatóságának értékelése, amely hozzájárul a magyarországi ingatlan– és lakásállomány, az építőipar és építő alapanyagipar, a közmegrendelések, az infrastrukturális és egyéb beruházások által felmerülő környezeti ártalmak mérsékléséhez, közvetlenül vagy közvetve pedig gazdasági és társadalmi hasznosulása várható. Pályázni olyan javaslattal is lehet, amelynek hazánkban még nincsenek hagyományai, azonban a hazai gazdasági integrációja a pályázat benyújtója szerint szükségszerű lenne.

A pályázatra a magyarországi felsőoktatási intézmények alap-, mester-, vagy osztatlan képzésében részt vevő nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú hallgatók, illetve magyarországi Doktori Iskola nappali vagy levelező tagozatos, aktív státuszú doktorandusz hallgatók jelentkezhetnek három fős csapatokban. Egy csapatot három eltérő tudományterületről érkező hallgató alkothat (például jogtudomány, közgazdaságtudomány és mérnöki tudományok stb.). A pályázaton való részvétel további feltétele egy magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság bevonása.

Pályázni olyan magyar nyelvű pályaművel lehet, amely a Projektterv céljához illeszkedő kutatási fókuszponto(ka)t legalább három tudományterületi aspektusból vizsgálja. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az üzleti terv kidolgozását elősegítő saját, eredeti és új gondolatok bemutatása, nemzetközi összehasonlítások elvégzése, továbbá hasonló jellegű, a hazai jogrendszerbe már korábban beiktatott szabályozott „megoldások” nyomon követése, hatályosulásának vizsgálata, értékelése és módosítási javaslatok kimunkálása.

A pályázatokat Prof. Dr. Boros Anita, a Tudásközpont vezetője által felkért – a tudományos közélet, valamint az építésgazdasági ágazat kiemelkedő képviselőiből álló – bizottság értékeli. A pályázatra beérkező pályaművek díjazása az alábbiak szerint történik:

FődíjA nyertes pályamű lektorált, szerkesztőség által jóváhagyott kivonata publikálásra kerül egy szakmai folyóiratban; a pályázók nyertes pályaművüket bemutathatják a Greenology Zöldinnováció Fenntarthatósági Tudásközpont 2022-es konferenciáján; a nyertes pályamű lektorált kivonatát közzétesszük a Greenology Zöldinnováció Fenntarthatósági Tudásközpont honlapján és közösségi média felületein; a nyertes pályázók további értékes tárgyjutalomban részesülnek.
Egyéb díjakA benyújtott pályaművek függvényében egyéb értékes tárgyjutalmakkal és különdíjakkal jutalmazzuk a pályázókat.

A pályázatokat elektronikus formában nyújthajták be a pályázatkezelő részére a részletes pályázati kiírásban meghatározott elektronikus elérhetőségre, a levél tárgyába megjelölve a pályázat jeligéjét.

A pályázat beküldésének határideje: 2022. február 15. (kedd)

A részletes pályázati kiírás, a pályázati feltételek, kitöltendő nyomtatványok letölthetők itt: