A GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont elsődleges célja, hogy segítse a hazai gazdaságot a zöld, innovatív és fenntartható átállásban. A zöldinnováció széleskörű kutatási spektrumban teszi lehetővé a nemzetgazdasági szinten releváns ágazatok fenntarthatósági átállásának a támogatását.

A Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont küldetése, hogy segítse a hazai gazdaság valamennyi szereplőjét a zöld és fenntartható átállásban, támogatva a legjobb zöldinnovációs gyakorlatok hazai fejlesztését, az innovatív termékek piacra jutását.

A Tudásközpont célja az is, hogy az egyes zöldinnovációs szakterületek ágazati, szakmai, gazdasági szereplőinek egy szakmai platformot biztosítson, közreműködjön a zöldinnovációs képzési és továbbképzési rendszer továbbfejlesztésében, a hazai innovációs megoldások megismertetésében és gyakorlati alkalmazási eszközrendszerének kidolgozásában.

A zöldinnováció széleskörű kutatási spektrumot felölel, így a Tudásközpont örömmel vesz részt minden olyan szakmai kezdeményezésben, kutatásban, rendezvényen, amelynek célja valamely hazai gazdasági, társadalmi vagy kulturális szegmens fenntarthatósági szempontú, zöldinnovációs továbbfejlesztése.