A GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont első kutatása az építésgazdaság fenntartható és innovatív továbbfejlesztését szolgálja.
Ezúton tisztelettel meghívjuk a Tudásközpont hivatalos megnyitójára, ahol ünnepélyes keretek között bemutatásra kerülnek a hazai zöldinnovációk szakmai jellemzői, kiemelt figyelemmel az építőipari, építésgazdasági zöldinnovációs és fenntarthatósági kérdésekre.

A kutatási projekt fókuszterületei:

I. PROJEKT
Zöld Építésgazdasági Innovációs Labor kutatási projekt:

1. alprojekt: Energiahatékony és zöld építésgazdaság:
1. Green retrofit: kutatási cél a zöld átépítések és felújítások nemzetközi trendjeinek vizsgálata, elemzése és best-practice jellegű piaci értékelése. A hazai gyakorlati alkalmazhatósághoz szükséges javaslatok megfogalmazása.

2. Moduláris építészet (készházak, előregyártás): kutatási cél a moduláris építési módszerek hazai trendjeit és a gyakorlati alkalmazhatóság támogatását szolgáló javaslatok kimunkálása.

3. Innovatív építési anyagok és termékek vizsgálata hazai és nemzetközi szinten: kutatási cél az innovatív építési anyagok és termékek hazai, valamint nemzetközi trendjeinek átfogó bemutatása.


2. alprojekt: Klíma és Fenntarthatóság az építésgazdaságban
1. Építési és bontási hulladékok (CDW) újrahasznosítás: a kutatás célja az építési-bontási alapanyagok újrahasznosításának nemzetközi trendjeinek felmérése.

2. Az újrahasznosítás és újrafelhasználás felmérése a hazai tégla- és cserépiparban: Az égetett kerámia termékek felhasználásával kapcsolatos nemzetközi trendek vizsgálata. Az égetett kerámia termékek gyártása során keletkező selejt felhasználása. A kutatás célja a hazai tégla- és cserépipar technológiai megoldásainak továbbfejlesztéséhez szükséges innovatív megoldások felmérése.

II. PROJEKT

A Tudásmenedzsmenti és Üzleti Innovációs Labor a társadalom szemléletformálásában játszik szerepet, edukációs és ismeretterjesztő tevékenységet lát el a zöldgazdaság és zöldinnováció területei iránt érdeklődők számára. A labor kiemelt feladatai közé tartozik a képzés-, tananyag- és tantárgyfejlesztés a felsőoktatásban, felnőttképzésben és szakképzésekben egyaránt, a hallgatók bevonása révén a tudományos diákköri mozgalom támogatása, az egyetemi zöldinnováció-menedzsment üzleti modelljének kimunkálása.