Magyarország Kormánya a 1453/2021. (VII. 8.) számú Kormányhatározatban (a továbbiakban: Kormányhatározat) döntött bizonyos, az építésgazdaságot érintő jelentős intézkedések előmozdításáról. A Kormányhatározat általános célja a kritikus ágazati, építési alapanyag és építőanyag-ellátási helyzet enyhítése.

A Kormány egyetért azzal a felvetéssel, hogy a nemzetbiztonsági vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt, illetve kritikus infrastruktúrát érintő beruházásoknál az építmények, épületek tűzvédelmi létesítési követelményei alól az eltérési engedélyezési eljárást rövidebb határidővel (8 nap) folytathassa le az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az intézkedés célja, hogy a beruházások megvalósítási idejében ne következzen be változás. A szükséges feltételek biztosítása a belügyminiszter feladata lesz.

Az  építési alapanyagok, építőanyagok, építési termékek helyettesíthetőségének, illetve a  köz- és magánberuházások megvalósíthatóságának érdekében a tűzvédelmi jellemzők meghatározására és igazolására speciális jelentés és állásfoglalás alkalmazására hívja fel a figyelmet a Kormányhatározat. Ez az úgynevezett szakintézeti (akkreditált vizsgáló laboratóriumi) vizsgálati jelentés és állásfoglalás, amely vonatkozásában a tájékoztatásáról az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: ÉMI) gondoskodik.

Bizonyos – uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű – közberuházások esetén alkalmazandó mintavételi és megfelelőségigazolási tervben szükséges minden kockázatos termék feltüntetése, valamint a terv végrehajtásának ellenőrzése. Az intézkedés célja a termékek életútjának követése. A mintavételi és megfelelőség-igazolási terv tartalmára, valamint a szükséges jogszabályi változásokra az innovációs és technológiai miniszter az ÉMI útján tesz javaslatot. Az agrárminiszter pedig az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű fa, faanyag, faáru építőipari célú utánpótlásáról gondoskodik a jövőben.

Forrás:

  • Az egyes építésgazdasági intézkedésekről szóló 1453/2021. (VII. 8.) Korm. határozat