A Magyar Közlöny 2021. évi 184.számában jelent meg a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, valamint biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául szolgáló mezőgazdasági biomassza nyersanyag fenntartható termesztését szabályozó 34/2021. (X. 6.) AM rendelet amellyel hatályát veszti a bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 42/2010. (XII. 20.) VM rendelet.

A jogszabály részletesen szabályozza, mely területek nem vehetők igénybe a mezőgazdasági biomassza nyersanyagok termesztésére. A rendelet értelmében azok az erdők, fás és gyepterületek, ahol nem láthatók emberi tevékenység jelei, ahol az ökológiai folyamatokat nem zavarták meg, amelyek természetvédelmi oltalom alatt állnak, illetve ritka, fenyegetett vagy veszélyeztetett fajoknak és ökoszisztémáknak adnak otthont, valamint a jelentős szénkészletekkel rendelkező, illetve tőzeges őslápnak minősülő földterületek, mezőgazdasági biomassza nyersanyagok termesztésére nem vehetők igénybe.

Az erdőtől eltérő mezőgazdasági területekről származó mezőgazdasági biomassza nyersanyaga olyan földterületen termeszthető, amelyre vonatkozóan öt évnél nem régebbi talajvizsgálati eredmények alapján tápanyaggazdálkodási terv született. Ha a  biomassza-termelő felsőfokú agrárszakirányú képesítéssel rendelkezik maga is elkészítheti, egyéb esetben a  biomassza-termelő által felkért szaktanácsadó vagy szaktanácsadó szervezet felelős a  tápanyag-gazdálkodási terv elkészítéséért, amit minden évben szeptember 30-ig – ha az adott növénykultúra betakarítására ezen időpontot követően kerül sor, úgy a betakarítást követően 30 napon belül – elektronikus úton lehet benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (NÉBIH). A tápanyag-gazdálkodási terv tartalmazza többek között a  földterület termőhelyi adottságait és alkalmassági szempontjait, a termesztett növény betakarításának időpontját, a tápanyag-ellátottságra vonatkozó talajvizsgálati adatokat, a termesztett növény fajlagos tápanyagigényét, a tervezett átlagos termés- és melléktermékhozamot.

A  rendelet a  megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29.  cikk (2)–(5)  bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Forrás: