A KSH legfrissebb adatai szerint a hazai építőipari termelés volumene 2022 márciusában összehasonlító áron 10,5%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest a nyers adatok alapján (1. ábra, fekete vonal). Ez a növekedés az építőiparra jellemző folyamatok miatti hullámzások mellett az elmúlt egy évre jellemző volt, ugyanakkor az idei év második legnagyobb értékét adta. Mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületek építése 10,6% az egyéb építményeké 11,4%-kal.

Az építőipari termelés értéke folyó áron 521,8 milliárd forint volt (1. ábra, oszlopdiagram). Ez az érték a 2015-ös év havi átlagainak a 160,2%-a a nyers adatok alapján összehasonlító áron számolva, mely növekedés szintén jellemző volt az elmúlt egy évre, leszámítva 2022 januárját  (1. ábra, piros vonal). A szezonálisan és munkanaphatással igazított összehasonlító áras adatok alapján a 2015-ös érték 172,2%-át érte el, mely szintén kimagasló eredmény (1. ábra, zöld vonal).

Márciusban 5,7%-kal csökkent az építőipari termelés volumene az előző hónaphoz képest a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított összehasonlító áras adatok alapján (1. ábra, kék vonal).

Adatforrás: KSH (2022.05.13.), Greenology szerkesztés[1]                                                      1. ábra

Az építőipari termelés 2022 első három hónapjában 15,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Ha az építőipari termelést a tevékenységek oldaláról, azaz építőipari ágazatok szerint nézzük, akkor a szezonálisan és naptárhatással kiigazított összehasonlító áras adatok alapján az épületek építése (TEÁOR 41: pl. lakó- és nem lakó épület építése) 18,7%-kal nőtt, az egyéb építmények építése (TEÁOR 42: pl. közműépítés; út, vasút, híd, alagút építése; vízi létesítmény építése) 8,1%-kal, míg a speciális szaképítés (TEÁOR 43: pl. a szakipari munkák; építési terület előkészítése) 5,8%-kal nőtt 2022 márciusában az egy évvel korábbi havi értékhez képest. (2. ábra)


Adatforrás: KSH (2022.05.13.), Greenology szerkesztés                                                       2. ábra

A megkötött havi új szerződések volumene összehasonlító áron – forintban – számolva 2022 márciusában 30,2%-kal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 30,3%-kal, míg az egyéb építmények építésére vonatkozóké 30,0%-kal volt kisebb az egy évvel korábbinál. (3. ábra)

Adatforrás: KSH (2022.05.13.), Greenology szerkesztés                                                       3. ábra

Az építőipari vállalkozások 2022. március 31-i szerződésállományának volumene összehasonlító áron számolva 6,4%-kal magasabb volt a 2021. március véginél. Ebből az épületek építésére vonatkozó szerződések volumene 8,0%-kal csökkent, míg az egyéb építményeké 17,8%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A hó végi szerződésállomány folyó áron számolva összesen nettó 3.250,4 milliárd forint volt, amely a valaha volt második legmagasabb érték.  Ebben azonban a márciusban a növekvő inflációs várakozásokat is figyelembe véve megkötött szerződéseknek is szerepe van. (4. ábra)

Adatforrás: KSH (2022.05.13.), Greenology szerkesztés                                                       4. ábra

Az I. negyedévben az építőipar termelői árai 20,6%-kal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az építőipar ágazatain belül az épületek építésében és a legnagyobb súlyú, speciális szaképítésben hasonló mértékben (23,7% és 22,8%), az egyéb építmények építése vonatkozásában 14,4%-kal nőttek az árak a 2021. I. negyedévihez mérten. Az áremelkedést a kereslet élénkülése mellett a költségek növekedése, különösen egyes építőanyagok jelentős drágulása okozta. Az építőipar árai 6,6%-kal voltak magasabbak az előző negyedévinél.

Forrás:

[1] Megjegyzés az 1. ábrához: a 2019. évi adatok a teljes évre vonatkoznak, kivéve az “építőipari termelés értéke folyó áron, milliárd forint” adatot, mely havi átlagot jelöl; Az építőipari termelés volumenindexe: a termelési (ÁFA nélküli) nettó érték tárgyidőszaki árszinten kifejezett, összehasonlító áras adataiból számított mutató; Összehasonlító ár: az – építőipari termelési – árak változásától megtisztított érték.