2021. szeptember 30-án a Tungsram-iLex Innovációs Piactér szervezésében sor került a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: kkv-k) innovációfejlesztési konferenciájára személyes jelenléttel a Tungsram székházában és online módon. A rendezvény keretei között a hazai tudományos élet kiemelkedő szereplőinek részvételével kerekasztal-beszélgetést tartottak.

A konferencia során többek között szóba került, hogy melyek azok a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, körkörös gazdasággal összefüggő területek, amelyek az utóbbi időben a leginkább középpontba kerültek, valamint az Innovációs Piactér tagjai számára nyújtandó támogatásokról számoltak be.

Prof. Dr. Kerekes Sándor, a Budapesti Corvinus Egyetem emeritus professzora előadásában számos példán keresztül hívta fel a figyelmet arra, hogy az újonnan felkapott trendek, technológiák nem feltétlenül jelentik hosszú távon a megoldást. Hangsúlyozta, hogy az aktuális technológiák helyett holisztikus gondolkodásmódra és radikális megoldásokra lenne szükség, a rendszerinnováció pedig kulcsfontosságú lenne.

Prof. Dr. Boros Anita, a Széchenyi István egyetem professzora, a Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont (a továbbiakban: Tudásközpont) vezetője előadásában az emberi tevékenység és a fenntarthatóság kérdésköre kapcsán a szépségipari ágazat érdekességeire világított rá. Előadásában kiemelte, hogy a Tudásközpont örömmel vesz részt minden olyan szakmai kezdeményezésben, kutatásban, rendezvényen, amelynek célja valamely hazai gazdasági, társadalmi vagy kulturális szegmens fenntarthatósági szempontú, zöldinnovációs továbbfejlesztése, ennek megfelelően várják a hazai kkv-k megkeresését is.

Prof. Dr. Czitrovszky Aladár, a Wigner Fizikai Kutatóközpont emeritus professzora az energetikai szükségletek kielégítésének problémájáról beszélt. Előadásában kiemelte, hogy a napelemek és szélerőművek nem képesek pótolni, biztosítani a szükséges energiamennyiséget, problémát jelent megtalálni az egyensúlyt az energiaigény kielégítése és környezetünk megóvása között. Szó esett továbbá levegőtisztaság fókuszú KFI projektjéről, a légkör állapotának felméréséről, valamint az aeroszolok méréstechnikájáról is.

Prof. Dr. Imre Miklós, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem emeritus professzora a környezetvédelem és fenntarthatóság jogi vonatkozásairól beszélt, elmondta, hogy a kérdéskört szabályozó jogág nem tekint vissza régmúltra, kiemelte továbbá, hogy drasztikus átalakulásra lenne szükség, amelyben a nagyvállalatokon kívül a kkv-k szerepe is kulcsfontosságú.

A konferencián a Zöld generációkért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) is bemutatásra került, amelynek elsődleges missziója a felnövekvő nemzedék támogatása „a Zöld Út” megtalálásában és közös tovább építésében. Dr. Ritter Marianna, az Alapítvány alapítója kiemelte, hogy a szervezet célja a jövő generációinak környezettudatos, fenntartható nevelésének, tanulásának, életvitelének a támogatása, szemléletformálása, a személyes környezeti felelősségérzet és a klímaváltozással szembeni fellépéssel kapcsolatos elkötelezettség kialakítása.  Az Alapítvány az infokommunikációs szemléletformálás keretében létrehozta GREENY-t, a mesterséges intelligencián alapuló öko-asszisztenst, továbbá alkalmazást fejleszt a hulladékgazdálkodással, körforgásos gazdasággal, fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretterjesztés elősegítése érdekében, illetve különféle szemléletformáló pályázatokat és versenyeket hirdet.

Prof. Dr. Kerekes Sándor, az Alapítvány Kuratóriumának elnöke és Prof. Dr. Imre Miklós, a Kuratórium tagja bejelentették, hogy a Zöld generációkért Alapítvány szervezőként és támogatóként részt vesz az Innovációs Piactér 3. Innovációs Versenyében, amelynek elsődleges célja az Innovációs Piactér kis- és középvállalkozásainak ösztönzése olyan szemléletformáló alkalmazások létrehozására, amelyek elősegítik a hulladékgazdálkodást, fenntarthatóságot, valamint a körforgásos gazdaságra való áttérést. Az Innovációs Verseny mentorai fogják segíteni a résztvevőket abban, hogy a projektek eredményesen megvalósulhassanak és a legoptimálisabb módon kerüljenek hasznosításra.

Dr. Ritter Marianna zárszóként felhívta a figyelmet, hogy az Innovációs Piactér 3. Innovációs Versenyének további részleteit a jövő héten megrendezésre kerülő Tungsram-iLex Innovációs Piactér konferencián ismertetik.