A Greenology – Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont (a továbbiakban: Tudásközpont) szervezésében 2021. október 21-én került megrendezésre a Zöldinnovációs Építésgazdasági Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) soron következő online ülése.

Az ülésen részt vettek a Tudásközpont kollégái, a Zöld Építésgazdasági Innovációs Labor kutatási projektben részt vevő szerzők és kutatók, valamint az érdekképviseleti szervezetek képviselői. A Tudásközpont a havonta megrendezett ülések alkalmával szakmai platformot kíván biztosítani a kutatásban részt vevő szerzők és a hazai tudományos, szakmai és érdekképviseleti szervek számára az építésgazdasággal és az építésgazdasági zöldinnovációval, zöldgazdasággal kapcsolatban felmerülő kérdések egyeztetésére.

A Kerekasztal ülésen megvitatásra kerültek a Tudásközpont első kutatási projektjével kapcsolatban felmerülő szakmai és technikai jellegű kérdések. Huszár Barbara, a Trendek és megoldások a zöld építésgazdaság területén c. kutatási alprojekt (a továbbiakban: I. alprojekt) vezetője a Kerekasztal szeptemberi ülésén, az I. alprojekttel kapcsolatban felmerülő szakmai kérdések vonatkozásában fordult a Kerekasztal szervezeteihez. A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetsége, a MAKÉSZ készház tagozata, valamint a Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetsége felajánlotta közreműködését statisztikai és egyéb felmérések, szakmai anyagok rendelkezésre bocsátásában.

Dr. Buruzs Adrienn, a Klíma és fenntarthatóság az építésgazdaságban – Innovatív újrahasznosítás a zöld építésgazdaság területén c. kutatási alprojekt (a továbbiakban: II. alprojekt) vezetője szintén azzal a kéréssel fordult a Kerekasztal tagjaihoz, hogy az előző ülés alkalmával, a II. alprojekt kapcsán felmerült szakmai kérdések megvitatásában működjenek közre. A Magyar Tégla és Tetőcserép Szövetség felajánlotta segítségét az összehasonlító elemzések, fejlesztési trendek, stratégiai rendszerek bemutatásának vonatkozásában.

Az októberi ülés végén Huszár Barbara megköszönte a Kerekasztal tagjainak és a projektben részt vevő kutatóknak a részvételét.