A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi LXIII. törvény hatálybalépésével módosul az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) is, 2021. szeptember 1-jétől Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) kerül bevezetésre. 

A Rendszer célja a jogszerű építőipari foglalkoztatás előmozdítása, az építőipari szerződéses kapcsolatok nyomon követése, valamint a rendszerbe kerülő adatok elemzési lehetőségének megteremtése, a személyes adatok megismerésének lehetőségét kizáró módon.

A Rendszer részét képező Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszer (a továbbiakban: Üvegkapu) egy olyan informatikai rendszer, amely rögzíti az építési munkaterületre való be- és kilépések adatait, valamint azokat hozzáférhetővé teszi a törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott szervek és nyilvántartások számára a foglalkoztatás átláthatóságának elősegítése érdekében. A foglalkoztatottak és a vendégek építési munkaterületre való be- és kilépése kizárólag a beléptető rendszer használata mellett történhet. 

 Az Üvegkapu használatát megelőzően valamennyi foglalkoztató köteles a rendszerben regisztrálni, és a regisztrációját szükség szerint frissíteni.

A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer automatikus adattovábbítással az e-építési naplónak átadja a foglalkoztatottak jelenléti adatait, az e-építési naplóból automatikus adattovábbítással átveszi az adószámot, továbbá a kormányrendeletben foglalt más nyilvántartáshoz vagy adatbázishoz is kapcsolódhat, ha az nem jár személyes adat átadásával.

Az Üvegkapu és a beléptető rendszer használatával összefüggő kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése során az ellenőrzést végző hatóság különösen a foglalkoztatottak és a vendégek építési munkaterületen tartózkodásának jogszerűségét, illetve az Üvegkapu használatának szabályszerűségét ellenőrzi.

Az Étv.-nek a fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXIII. törvénnyel (a továbbiakban: Mód5. tv.) megállapított rendelkezéseit azokra az építőipari kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni, amelyek közbeszerzési eljárása 2021. december 31-ét követően indult meg. Az Étv.-nek a Mód5. tv.-nyel módosított rendelkezései megsértése miatt joghátrány 2022. július 1-jéig nem állapítható meg és nem köthető ki.

Forrás:

  • A fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi LXIII. törvény. Magyar Közlöny. Közlönyállapot: 2021.09.01.Elérhető: https://njt.hu/jogszabaly/2021-63-00-00. (A letöltés dátuma: 2021.06.23.)