Az intelligens textíliák olyan anyagokként határozhatók meg, amelyek képesek érzékelni az egyes ingereket és egyúttal reagálni is rájuk. Ilyen ingerek lehetnek például a környezetváltozás, a mechanikai, termikus, mágneses, kémiai, elektromos változások. A körforgásos gazdaságra való átállás egyik kulcskérdése az ágazatok közötti szinergiák kiaknázása. Ennek megfelelően az építőiparban is megjelentek a különböző textíliák.

Az „intelligens anyag” fogalmát először Japánban használták 1989-ben egy alakmemóriával rendelkező selyemszálra. Azóta az ilyen anyagok kutatása és gyakorlati alkalmazása is széles körben elterjedt. 

Az intelligens textíliákat a reakciómód szerint három alcsoportba szokta sorolni a szakirodalom: a passzív,  az aktív okostextilekre, és az ultraokos textíliákra. Az okostextilek első generációját képező passzív intelligens textíliák csak a környezetet érzékelik, míg az aktív okostextíliák nem csak érzékelik, hanem reagálnak is a környezet ingerere. Ezeket második generációs intelligens textíliáknak nevezik. Ide sorolják a legújabb kutatások az alakmemóriával, vízálló és vízáteresztő képességgel rendelkező textíliákat. Az ultraokos textíliák az aktuális ingerviszonyoknak megfelelően működnek és különféle funkciókat látnak el, beleértve a légáteresztő képességet, a színváltozást, a vezetőképességet, az öngyógyulást, az öntisztulást, a fény, valamint a képek vagy mintázatok megjelenítését.

Az egyes polimerek jelentősége ebben az iparágban sem elhanyagolható: az alakmemória polimerek képesek megjegyezni egy állandó alakot, és meghatározott körülmények között ideiglenes alakra változnak, majd bizonyos körülmények között például a megfelelő hőmérséklet fölé melegítéssel, elektromos vagy mágneses mezőkkel vissza tudják változtatni az eredeti alakjukat.

Az ún. multifunkcionális műszaki textíliák felhasználása kiemelt jelentőséggel bír az építőipar számára is, így például a vasutak és autópálya töltések, gátak megerősítésére és szerkezeti állapotellenőrzésére többfunkciós műszaki textíliákat fejlesztenek érzékelő elemek beépítésével. A legtöbb szerző az állapotfigyelő technikákkal kombinált talajerősítő geotextíliák és georácsok alkalmazásának jelentőségére hívja fel a figyelmet az építőiparban.

Forrás:

Roli Purwar – Radha Sachan: Thermoresponsive shape memory polymers for smart textiles. In.: Shahid ul-Islam, Bhupendra Singh Butola  (szerk.): Advances in Functional and Protective Textiles, 2020. eBook ISBN: 9780128226766

Zangani, D. – Chapman, R.A.: Smart high-performance textiles for protection in construction and geotechnical applications. In.: Smart Textiles for Protection, Woodhead Publishing, 276 – 305., 2013. DOI – https://doi.org/10.1533/9780857097620.2.276

Fuggini, Clemente – Zangani, Donato – Wosniok, Aleksander – Krebber, Katerina – Franitza, Petra – Gabino, Luciano – Weigand, Frank: Innovative Approach in the Use of Geotextiles for Failures Prevention in Railway Embankments. In.: Transportation Research Procedia, VL – 14, 1875 – 1883., 2016, DOI – https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.154