A XXIX. Nemzeti Minőségügyi Konferencia „Átalakuló Világrend – Új kihívásokra új válaszok” Minőségtudatosság- Kiválóság – Hatékonyság címmel 2022. szeptember 15. és 16. között került megrendezésre a Hungest Hotel Bál Balatonalmádiban. A konferencián többek között minőség, hatékonyság, ökoszisztéma, innovációk, irányítástechnika, fenntarthatóság témákban hangzottak el előadások, zajlottak kerekasztal beszélgetések.

A Fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság kihívásai címmel a GREENOLOGY Tudásközpont vezetője, Prof. Dr. Boros Anita is megosztotta nézeteit. Bevezetőjében vázolta a lehetséges forgatókönyveket a jövőről, a klímakockázat hatásairól a várható hőmérsékletváltozásoknak köszönhetően. Majd kifejtette, hogy a fenntarthatóság szempontjából az egyik legfontosabb eszköz a körforgásos gazdálkodásra való átállás, ami felváltja a lineáris modellt. A zárt hurkú rendszerben az anyagáramokat bezárjuk, a termékek újrahasznosulnak. Nem csak egyszerű hulladékgazdálkodásról van szó, mert már a terméktervezés során figyelembe kell venni a körforgást. Ez a szisztéma tükrözi a természetben zajló körforgást, amit az ökoszisztémák adnak mintául. Ez azért is fontos, mert a jelenlegi gazdasági és a háborús helyzetben fellépő alapanyag-hiányban helyettesítő termékre van szükség, ahhoz kell nyúlnunk, ami rendelkezésre áll, akár az újrahasználattal.

A folytatásban áttért az ESG szempontrendszereire, aminek alapja a környezeti, szociális és vállalatirányítási szempontú fenntarthatóság. Az Európai Unió csak akkor engedi a pénzalapokat a piacra bocsátani, ha a szereplők ezeknek a szempontoknak megfelelnek. 2023-tól szélesebb körben bevonódik a szabályozás alá tartozók köre, majd a végső cél, hogy minden vállalkozás megfeleljen ezeknek az elvárásoknak. Továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy az ágazatoknak ki kellene használnia az egymás közötti szinergiákat. Nem lehet önállóan gondolkodni a témában, csak akkor tud bezárulni a körforgás, ha minden szereplő összezár. Szakpolitikai szinten a lehető legerősebb eszköz mindig a szabályozó. Szükség van a jó a szabályozásra és a megfelelő minőségbiztosításra a fenntarthatóság mögött. Ebben az államnak elöl kell járnia a közmegrendelések terén is, ugyanakkor hozzátette, hogy a nagy beruházásoknál már történtek előrelépések.

Kategória: blog