A Magyar Tudományos Akadémia Körforgásos Gazdaság Osztályközi Állandó Bizottsága november 9.-én tartotta konferenciáját a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A Biztosság elnöke, Popp József megnyitójában felhívta a figyelmet arra, hogy a Párizsi Egyezmény vállalásai kapcsán nagy lemaradásban vannak az országok a teljesíthetőség szempontjából.

A Greenology Zöldinnovációs Tudásközpont vezetője, Prof. Dr. Boros Anita az innováció szerepéről számolt be a zöld gazdasági átállás szempontjából. Előadásának fókuszában a zöldgazdaság fogalmi keretrendszere, a zöldgazdaság és az innováció kapcsolata és a zöldgazdaság és a zöldinnováció kapcsolata szerepelt.

Ismertette, hogy a zöldgazdaság általános keretrendszere tekintetében kétféle koncepció alakult ki a szakirodalomban. Egy ún. gyenge és az erős fenntarthatóságot megcélzó koncepciók, melyek alkalmazásának szempontjait is megismerhette a közönség.

Az innovációk kapcsán kiemelte, hogy a zöldinnovációk nem csak magát a terméket tekinti zöldnek, hanem a tervezéstől a gyártáson át a felhasználat utáni életutat is figyelembe veszi. A zöld innovációk kritikus fontosságúak az új megoldások bevezetése és régiek elhagyása kapcsán. A kutatók a zöld innovációk tervezése során már nem csak a gazdasági hatásokra fordítanak nagy figyelmet, hanem a társadalmi hatásaira is.

A konferencián a további előadások témakörei között szerepelt még a fenntarthatóság felsőoktatásban betöltött szerepe, a nemzetközi jó gyakorlatok és a körforgásos építésgazdaság is. Az építésgazdaságról szóló előadásban Tudásközpontunk külön kiemelést és ajánlást kapott a jó gyakorlatok és a tudásmegosztás területén végzett tevékenységéért.

A konferencia teljes egészében megtekinthető itt:

Kategória: blog