Az országgyűlés, valamint a vállalkozások érdeke is, hogy a vállalati ökoszisztéma egyik legfontosabb területe, a társadalmi felelősségvállalás, a fenntarthatósági szempontok objektíven értékelhetővé váljanak. Az európai zöld megállapodással megvalósításának elősegítése céljából, a hazai keretrendszer szabályozásaiban és feltételeiben, mind igazodik az unióban hatályban lévő szabványokkal és szabályozásokkal, figyelve a nemzetközi számviteli elvekre is.

A fenntartható finanszírozás, valamint az egységes vállalati felelősségvállalás fellendítését elősegítő, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló, 2024. 01. 01-től hatályos rendelet, a következő adózói kört érinti:

Azokat, a közérdeklődésre számot tartó nagyvállalkozásokat amellyek, az üzleti évet megelőző üzleti évben a mérlegük fordulónapján 3 mutatóértékből 2 meghaladja a határértéket.

Ezek a mutatószámok a következőek:

  • mérlegfőösszeg 10 milliárd Ft felett,
  • éves nettó árbevétel 20 milliárd Ft felett,
  • átlagos foglalkoztatotti létszám 500 fő felett

Azon, nagyvállalkozásokat, akiknél az üzleti évet megelőző üzleti évben a mérleg fordulónapján 3 mutatóértékből 2 meghaladja a határértékeket;

A feltételek nagyon hasonlóak, mindösszesen a létszám tér el:

  • mérlegfőösszeg 10 milliárd Ft felett,
  • éves nettó árbevétel 20 milliárd Ft felett,
  • átlagos foglalkoztatotti létszám 250 fő felett

Végezetül a közérdeklődésre számot tartókis ésközépvállalkozásokat.

Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősül, azon vállalkozás amelynek átruházható értékpapírjait az EGT valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták, valamint az, amelyet valamelyik jogszabály közérdeklődésre számot tartónak minősül.

Ők újabb rövidítéssel ismerkedhetnek meg, az ESG fogalmával, ami egy fenntarthatósági kérdésekre vonatkozó szempontrendszer, mely egy adott vállalkozásnál a környezetre, a társadalomra és az irányításra vonatkozó hatásokat és faktorokat értékeli fenntarthatósági szempontból.

(2023. évi CVIII. törvény)

Forrás: https://www.minositettkonyvelok.hu/aktualis-jogszabalyvaltozasok-kozerthetoen-jogszabalyi-szosszenetek-2023-01-01-tol/ (Utolsó letöltés dátuma: 2024.01.03)

éshttps://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2300108.TV (Utolsó letöltés dátuma: 2024.01.03)

Kategória: blog