A Közbeszerzési Hatóság „Gyorsjelentés – A magyar közbeszerzések számokban 2021” című kiadványa átfogó képet nyújt a hazai közbeszerzések eredményeiről és főbb tendenciáinak alakulásáról a teljes tavalyi év vonatkozásában.

A 2021. évre vonatkozó statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a koronavírus-járvány során tapasztalt negatív gazdasági hatások ellenére a hazai gazdaság előremozdul. A lefolytatott közbeszerzési eljárások száma jelentősen meghaladta a 2020. évben mért adatot. Ezen eljárások végleges összértéke 4221,8 milliárd forintot tett ki, ami 23%-kal több, mint az előző évben mért adatok, jelentősen meghaladva a koronavírus-járvány előtti években mért összértékek szintjét is.

A versenyhelyzet meghatározó mérőszámai közé tartoznak az egyajánlatos eljárások, valamint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások számának alakulása, melyeket vizsgálva a fokozódó verseny igazolt a magyar közbeszerzési piacon. Az eredményesen zárult hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások szám- és értékaránya továbbra is kimondottan alacsony szinten maradt, valamint az egyajánlatos közbeszerzéseket vizsgálva megállapítható, ezen eljárások értékének arányában csökkenés következett be.

Emellett 2021. évben rekord összeg került a hazai közbeszerzések eredményeként a mikro-, kis- és középvállalkozásokhoz. A vizsgált időszakban minden eredményesen lefolytatott 100 közbeszerzési eljárásból 85 db-ot a kkv-k nyertek.

A 2021-es évben a beszerzések tárgyát tekintve továbbra is az építési beruházás a legjelentősebb kategória: az építési beruházások a közbeszerzési eljárások 38,9%-át, értékének pedig 62,4%-át tették ki. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzések száma és értéke továbbra is növekvő tendenciát mutat. A 2020. év január-decemberi időszakában az eljárások száma 2811 db volt, 2021 azonos időszakában ez a szám 2987 db-ra növekedett.

A 2021. évben az érték tekintetében körülbelül ezer milliárd forinttal több építési beruházást bonyolítottak le, mint az azt megelőző, koronavírus-járvánnyal sújtotta évben. Az építési beruházási eljárások értéke a 2020-as évben 1683 milliárd forint volt, ehhez képest a tavalyi év azonos időszakában ennek értéke elérte a 2636,5 milliárd forintot is.

Forrás: