A BUILD UPON2 projekt konzorciumi partnereként a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (Hungary Green Building Council – HuGBC) ismertette: a hazai önkormányzati klímacélok megvalósítását a közelmúltban kidolgozott Épületfelújítási Keretrendszer részét képező indikátorok segítik majd, lehetővé téve a városok számára az épületenergetikai felújítások hatásainak figyelemmel kísérését és számszerűsítését. 

Az Európai Zöld Megállapodásban (European Green Deal) célkitűzésként megfogalmazott 2050-ig elérendő klímasemlegesség érdekében az építőipar és az épületfelújítás terén a tiszta technológiák és termékek alkalmazása elengedhetetlen. Ennek megvalósítása érdekében az EU Horizon 2020 finanszírozásával 2019 nyarán elindult az európai városokat támogató BUILD UPON2 nemzetközi projekt. A nyolc uniós tagország – köztük Magyarország – partnerségével megvalósuló program azzal a céllal jött létre, hogy egy többszintes keretrendszer kidolgozása és tesztelése révén segítse az épületfelújítások megvalósulását, lehetőséget biztosítva arra, hogy Európa városai a nemzeti kormányokkal és az építőipari szereplőkkel együttműködésben érhessék el a karbonsemlegességi célokat. A projekt végrehajtásában 8 európai Zöld Építés Egyesület (Green Building Council – GBC), köztük a HuGBC, az EurópaiKlímaszövetség (Climate Alliance), a Building Performance Institute Europe (BPIE), valamint 8 mintaváros és 24 követő város vesz részt.

A projekt elindulása óta eltelt két és fél évben nemzeti irányítóbizottságok, Budaörs mintaváros, valamint Budavár, Kispest és Szombathely követő városok bevonásával 2020-ban elkészült a keretrendszer első verziója, majd 2021 októberében megszületett a végleges változat. Beleznay Éva, a HuGBC vezető fenntarthatósági tanácsadója, a projekt szakmai vezetője ismertette: „A közös gondolkodás eredményeképpen végül négy környezeti, négy társadalmi és öt gazdasági indikátor jött létre. Ilyen mutató például a CO2-kibocsátás csökkentése, az energiaszegénységből kikerült háztartások százalékos aránya, a beltéri levegő minőségének javítása vagy az energetikai felújítási munkák révén támogatott munkahelyek. Ezt az indikátorrendszert olyan források egészítik ki, amelyek segítik a városokat az adatgyűjtésben, és az eredményekről szóló jelentések hatékony elkészítésében. Az adatok tekintetében az egyszerű, könnyen hozzáférhető, az összehasonlíthatóság érdekében egységes adatok gyűjtése a cél, módszertanilag pedig fontos, hogy rögzítsék azokat. Ha pedig becslésre támaszkodnak, akkor ennek módszertanát is rögzítsék az önkormányzatok.”

A keretrendszert Budaörs 9 önkormányzati épületén tesztelték, alkalmazását a teljes önkormányzati épületállományra kiterjedően, illetve egyes projektek vonatkozásában szeptembertől kezdték el. A felújítás előnyeit számszerűsítő holisztikus megközelítés révén nyert adatokkal a helyi önkormányzatok a nemzeti Hosszú Távú Felújítási Stratégia (LTRS) megvalósulását is elősegítik. 

Forrás: