A GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont (a továbbiakban: Tudásközpont) szervezésében 2021. szeptember 29-én sor került a Zöldinnovációs Építésgazdasági Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) soron következő ülésére online formában.

Az ülésen részt vettek a Tudásközpont kollégái, a kutatásba bevont szerzők, kutatók, valamint az érdekképviseleti szervezetek képviselői.

A Tudásközpont a havonta megrendezésre kerülő Kerekasztal ülések alkalmával szakmai platformot kíván biztosítani az építésgazdasági tevékenységet folytató hazai tudományos, szakmai és érdekképviseleti szervek számára az építésgazdaság és az építésgazdasági zöldinnovációs, zöldgazdasági kérdések megvitatására.

A rendezvény keretében megvitatásra kerültek a Tudásközpont első kutatási projektjével kapcsolatban felmerülő szakmai és technikai jellegű kérdések.

Huszár Barbara, a Trendek és megoldások a zöld építésgazdaság területén c. kutatási alprojekt (a továbbiakban: 1. alprojekt) vezetője az 1. alprojekt kapcsán részletesen kifejtette az egyes fejezetekkel összefüggésben az érdekképviseleti szervezetek és kamarák bevonásának szükségességét, a kutatás megvalósításának elősegítésében betöltött szerepüket.

Kitért arra, hogy a Tudásközpont és a szervezetek közötti együttműködési megállapodások visszaérkeztek, azok aláírása ünnepélyes keretek között, sajtónyilvános esemény keretén belül fog zajlani.

Ismertette továbbá, hogy a Kerekasztal tagjainak jelentős szerepet kíván a Tudásközpont biztosítani a piackutatások során, fókuszcsoportos beszélgetések formájában.

Ezt követően Dr. Buruzs Adrienn, a Klíma és fenntarthatóság az építésgazdaságban – Innovatív újrahasznosítás a zöld építésgazdaság területén c. kutatási alprojekt (a továbbiakban: 2. alprojekt) vezetője ismertette a 2. alprojekt szakmai kérdéseit az egyes érdekképviseleti szervek és kamarák vonatkozásában.

A szeptemberi ülés végén Huszár Barbara megköszönte a Kerekasztal tagjainak és a projektben részt vevő kutatóknak a részvételét.