A zöld retrofit design (green retrofit design – GRD) célja egy épület állapotának feljavítása oly módon, hogy az átalakítandó épület energiahatékonysága javuljon, illetve a fenntarthatóan felújított épületek szén-dioxid-kibocsátása csökkenjen. A mérnökök a tervezési időszakban az energiamodellezést használják az elérendő célok megvalósítására, a zöld retrofit design pedig az építészek számára eszköz mindezek kivitelezésére. Miközben az építészek és a mérnökök célja a fenntartható, környezetre érzékeny, energiatakarékos építési formák kifejlesztése, a közöttük való együttműködés a cél hatékonyabb elérése érdekében továbbfejlesztendő, ezért is fontos a zöld retrofit designban rejlő lehetőségek megismerése, feltárása.

Zöld épület design és zöld retrofit design

A zöld épülettervezés (green building design – GBD) az épülettervet, a környező tájat és a helyi közösséget egy rendszerként kezeli, környezetbarát építőanyagok és építési gyakorlatok megválasztásával minimalizálja az építési projektek káros hatásait. A zöld épülettervezés kivételes figyelmet szentel a hatékony hűtés, fűtés kialakítására, az energiatakarékos világításra, a takarékos vízelvezetésre, az alternatív megújuló energiaforrások használatára, a hatékony helykihasználásra, valamint a hulladékcsökkentésre.

Az épített környezet óriási hatással van a természetre, az emberi egészségre és a gazdaságra. A zöld épülettervezés alkalmazásával a gazdasági és a környezeti teljesítmény egymással összhangban, egymást segítve maximalizálható. A zöld építési módszerek a tervezéstől a felújításon át a bontásig bármely szakaszban integrálhatók az építési folyamatokba. A legjelentősebb előnyök azonban akkor érhetők el, ha a tervező és kivitelező csoport integrált megközelítést alkalmaz az építési projekt legkorábbi szakaszától kezdve.

A zöld retrofit design során a tervezési és az utólagos felújítási folyamatok egyaránt hangsúlyt kapnak. Az energiatakarékos tervezés a legjelentősebb hozzájárulás a hosszú távú működési költségek javítása és a környezet védelme szempontjából. A GRD-nek technológiai megoldásokat kell nyújtania a meglévő épület energetikai kérdéseire, ugyanakkor az energiamodellezés nemcsak technológiai, hanem tervezési kérdéseket is felvet. Az utólagos felújítás megbízható modelljének kidolgozásához a tervezéskor figyelembe kell venni a gyártási, a későbbi felhasználási és karbantartási lehetőségeket is. Az újratervezéskor a GRD szempontjából az optimális mérnöki megoldásnak még az építész bevonása előtt meg kell születnie.

Épületinformációs modellezés és a zöld retrofit

Az épületinformációs modellezés, eredetileg Building Information Modelling kezdetben virtuális háromdimenziós modellekre utaló megnevezésként funkcionált, napjainkban már a BIM rövidítés a Building Information Management kifejezést takarja, amelybe beletartoznak a 3D geometrián túl az egyes épületelemek metaadatai, és ezeknek az információknak az épület teljes életciklusán keresztüli menedzselése. 

Az épületinformációs modellezés lehetővé teszi, hogy az építésben, illetve a zöld retrofitban érdekelt szereplők közösen vegyenek részt az épület tervezési, kivitelezési, felújítási folyamataiban. Ebben a közös virtuális térben jelenik meg a valós épület digitális ikertestvére, annak minden fizikai és funkcionális tulajdonságával. A BIM tulajdonképpen strukturált, rendszerezett információk platformja, amelynek használata előnyös lehet a tulajdonos-felhasználó csoportok és a GRD építészeti, mérnöki csoportjai közötti együttműködés megvalósulására, és lehetőséget biztosít arra, hogy áthidalhatóvá váljon az építészek és a mérnökök közötti szakadék a tervezés időszakaszban.

Forrás: