A Világgazdasági Fórum Fehér Könyvet tett közzé a Resilience for Sustainable, Inclusive Growth címmel 2022 májusában. A Fehér Könyv szerint a válságok kezelésére kidolgozott intézkedések jelentős kihatással vannak az államok éves GDP-növekedése. A növekedési különbség globálisan 1% és 5% között becsült a válsághelyzetek kezelésének módszereinek hatásai alapján. A válságok egyre gyakrabban és fokozottabban jelentkeznek, a jellegük pedig eltérő az éghajlatváltozáson, az energiaátálláson, az ellátási lánc zavarain keresztül egészen a globális közegészségügyi problémákig.

A Világgazdasági Fórum Fehér Könyve szerint a különböző válsághelyzetek nem kezelhetők azonos beavatkozási és megoldási módozatokkal. Ugyanakkor a fenntarthatóság gazdasági, társadalmi és környezeti pilléreinek paralel fejlesztése megköveteli a megfelelő időben történő beavatkozási képességek kifejlesztését és a szükség szerinti rugalmas szabályozási keretek társadalmi, ipari és vállalati struktúrák kialakítását. A nem megfelelő válaszok és a felkészületlenség többnyire felnagyítja a válságok okozta károkat és azok általában súlyosabban érintik a leginkább sebezhető társadalmakat.

A válságkezelés módszerei tekintetében a most megjelent javaslat arra is felhívja a figyelmet, hogy általában minden egyes új válsággal a vállalatok, a kormányok és a nemzetközi szervezetek újfajta együttműködési módozatokat is kidolgoznak ki. A Fehér Könyv ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a vállalati szféra számára a rugalmasan alkalmazkodás képessége egyre inkább fenntartható befektetéssé is válik.

Ennek elsődleges oka, hogy a reziliencia függ az inkluzív gazdasági növekedéstől, a jobb életminőség, az egyenlőség és befogadás képességétől is.

A Világgazdasági Fórum a rugalmasság előmozdítása érdekében létrehozta a Resilience Consortium fórumát, amely rendeltetése egy reziliencia-keret kialakítása révén elősegíteni a köz- és a magánszektor együttműködését, a szervezetek fenntarthatósági tevékenységének támogatását, illetve a köz- és a magánszektor válságkezelési megközelítéseinek összehangolását.

A Fehér Könyv elérhető ITT

Kategória: blog