Egy, a napokban megjelent tanulmány szerint a környezetbarát projektekbe való pénzügyi befektetés nem csak a környezetterhelések csökkentésére van kedvező hatással, hanem számos pozitív hatása lehet társadalmi szinten is. Ezért is kiemelt fontosságú a fenntartható pénzügyekkel kapcsolatos tudatosság növelése, amely potenciálisan előnyös társadalmi elmozdulásokat ösztönözhet.

Kumar és szerzőtársai a menedzsment tudományok körében vizsgálja a zöld befektetőket befolyásoló tényezőket. A tanulmányukban rámutattak, hogy a piaci feltételek mellett a szabályozói környezet és a zöld projektek társadalmi elfogadottsága is befolyásolhatja a befektetői attitűdöt.

A kutatásokat Indiában folytatták száz fős mintavétel alkalmazásával végzett faktoranalízissel. A véletlenszerű mintavételen keresztül hétszáz válaszadó adatelemzését végezték el. A felmérés célja az egymásra ható komponensek vizsgálata volt. A kutatás megállapította, hogy az összes független változó közül a zöldkötvény-kibocsátás statisztikailag szignifikáns hatással van a kormányzati szabályozás alakítására, a befektetői hangulat pedig statisztikailag szignifikáns hatással van a fenntartható fejlődésre.

Ezzel együtt a tanulmány kiemelte a zöld kötvény kibocsátás jelentőségét a környezetbarát tevékenységek, beruházások támogatásában. Mindemellett társadalmi szinten is jelentős eredményeket hozhat, hiszen lehetővé teszi az átláthatóság fokozását, támogatja a társadalmi bizalom növekedését, miközben vonzza a környezettudatos fogyasztókat és erősíti a közösség bizalmát.

Forrás: Kumar, P., Taneja, S. and Ozen, E. (2024), “Exploring the influence of green bonds on sustainable development through low-carbon financing mobilization”, International Journal of Law and Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJLMA-01-2024-0030