Az MNB kiemelkedő színvonalú kutatásokat folytat a zöld átálláshoz kapcsolódó pénzügyi ökoszisztéma fejlesztése érdekében. Számos közleménnyel, iránymutatással segítve a hitelintézetek munkáját folyamatos támogatást biztosít a hazai hitelintézetek zöld pénzügyi fejlődéséhez. A Magyar Nemzeti Bank május 22-i sajtóközleménye szerint a fenntarthatósági kockázatok értékelését általánosságban hátráltató adathiány mérséklése érdekében a jegybank negyedévente zöld adatsorokat publikál honlapján. Emellett egy olyan, ESG kockázatokat lefedő minimum kérdéssor ajánlást készít elő, amely segítséget nyújt a bankoknak a klímakockázatok hitelezéskori számszerűsítéséhez. E szabályozást a jegybank várhatóan 2025. január 1-jétől fokozatosan vezeti be.

A sajtóközlemény felhívja a figyelmet arra is, hogy az MNB meghosszabbította a Zöld tőkekövetelmény-kedvezmény programját. A programnak köszönhetően a bankok 2023 végén közel 880 milliárd forint hitelt nyújtottak. A zöld kedvezmény alapjául szolgáló vállalati hitelek túlnyomórészt továbbra is a megújuló energiatermeléshez kapcsolódnak, így a program is hozzájárult ahhoz, hogy a hazai villamosenergia-termelésen belül tavaly 13,2 százalékról 18,4 százalékra nőtt a napelemekkel előállított áram részaránya. Jelentősen bővült a programban az elektromobilitási hitelezés is: e kitettség egy év alatt duplázódva elérte a 24 milliárd forintot.

A sajtóközlemény kiemeli, hogy emelkedtek a hitelintézetek klímakockázatai: eddigi legmagasabb értéken áll az MNB Banki Karbonkockázati Indexe. A hitelkitettségek 16,26 százaléka tekinthető kockázatosnak, és a klímakockázati háló alapján is nőttek a hitelezési portfóliókban a klímakitettségek. Továbbra is az energiatermelést és az agráriumot finanszírozó hitelek számítanak a leginkább sérülékenynek átállási kockázati szempontból, amelyeknél a hitelkitettségek összvolumene is nőtt.

A sajtóközlemény kiemeli azt is, hogy a karbonár-emelkedési sokk jelentősebb hatást gyakorolt, mint 2022-ben, ugyanakkor a jegybank által ennek kapcsán vizsgált 8 pénzügyi intézmény tőkehelyzete stabil az elemzési időhorizonton.

A hazai zöld tőkepiac is erősödött 2023-ban. A zöld vállalati kötvény-arány nemzetközi szinten is magasnak számított, mivel 24 százalékát tette ki a teljes kötvényállománynak. A zöld jelzáloglevelek aránya 11,3 százalékra emelkedett, és tavaly 5 sikeres zöldkötvény-kibocsátás is megvalósult. Jóllehet a zöld állampapírok részaránya csökkent, azonban hazánk megújította az államadósságfinanszírozás kapcsán Zöld Kötvény Keretprogramját. Az alapkezelői piacon is jelentős tőke áramlott be a zöld befektetésekhez tavalyi évben: az ESG (környezeti, társadalmi, vállalatirányítási) alapon kezelt vagyon összege itt meghaladta a 328 milliárd forintot, ami a 2022. évihez képest közel 80 százalékos növekedés.

Emellett igen előremutató eredménynek tekinthető az is, hogy az MNB szintén a napokban tette elérhetővé az új, modernizált zöld honlapját, amely átfogóan tartalmazza a jegybank fenntarthatósági vonatkozású programjait, kezdeményezéseit, továbbá egyesíti az eddig külön-külön aloldalakon található – fenntarthatósági fókuszú – információkat a nemzetközi és hazai szakmai célcsoportok, valamint a lakosság részére.

Forrás: https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2024-evi-sajtokozlemenyek/emelkedo-klimakockazatok-mellett-is-uj-rekord-a-zold-hitelek-allomanyanal