2023. április 25.-án rendezték meg a Sustainable Tech Konferenciát Budapesten, a Marriott Hotelben a Portfolió szervezésében. Olyan kiemelt témák kerültek többek között terítékre, mint a zöld technológiák, a pénzügyi piacok szerepe a zöld technológiákban és a körforgásos átállás.

A Körforgásos Gazdaság Elemző Központ vezetője, Prof. Dr. Boros Anita a rendezvényen Merre tart a körforgás? címmel tartott előadás a Körforgásban és a tudásban a jövő szekcióban. Előadásában kifejtette, hogy a körforgásos gazdaságra való átállás érdekében össze kell kapcsolni az értékláncokat, melynek az egyik jó eszköze a ESG. Az ESG-t alkalmazó vállalatok a rendszer elvárásait a partnereikre is ki kell, hogy terjesszék, így segítve elő az értékláncok megfelelő közeledését.

A fenntartható technológia témakörével foglalkozó tanulmányok vizsgálata során nyert információk közül kiemelte, hogy az elmúlt 5 évben közel ugyanannyi tanulmány született, mint az azt megelőző ötven évben, vagyis a téma kiemelten foglalkoztatja a tudomány képviselőit. A megjelent kutatások központjában olyan megállapítások szerepelnek, mint például a téma holisztikus volta. Ez egy olyan multidiszciplináris terület, amit minden szakembernek, legyen az pénzügyi-, jogi- vagy más szakértő, meg kell ismernie és el kell sajátítania, hogy eredményre vezessen az átállás.

Végezetül a hazai helyzetre kitekintve Professzor Asszony elmondta, hogy bár a hazai kutatási eredmények száma még elmarad a nemzetközitől, de a megjelentek között kurrens az értékláncok rövidítésének és hazaivá tételének vizsgálatai.

Kategória: blog